Kontakt
Contacto

Obsługa prawna

Kompleksowa obsługa prawna przedsiębiorców oraz klientów indywidualnych działających na rynku Polskim oraz zagranicznym

Naszą misją jest pomoc osobom fizycznym oraz osobom prawnym we wszystkich sprawach, które wymagają wyjaśnienia, opinii lub porady co do dalszych działań, a także reprezentowania w sprawach spornych i innej pomocy, której forma jest zależna od okoliczności sprawy.

Nasze usługi można podzielić na:

 • udzielanie porad prawnych i konsultacji,
 • opracowywanie wszelkiego rodzaju pism procesowych,
 • sporządzanie i analiza umów i opinii prawnych,
 • reprezentowanie klienta przed urzędami,
 • udział w negocjacjach.
 • pomoc w windykacji i odzyskiwaniu należności,
 • pomoc w odzyskiwaniu odszkodowań,

W każdym przypadku bazujemy na przytoczonym przez klienta opisie sytuacji oraz dostarczonej przez niego dokumentacji, by dokładnie zapoznać się ze sprawą i odpowiednio mu doradzić lub opracować strategię dalszych działań.

W jakich sprawach możesz do nas się zwrócić?

Z naszej pomocy można zasięgnąć w różnych dziedzinach prawa, niezależnie od skali problemu. Przykładowy zakres naszych działań wygląda następująco:

1. Działania w zakresie prawa nieruchomości i formalnościach związanych z zakupem: 

 • analiza stanu prawnego nieruchomości
 • tłumaczenie aktu notarialnego
 • założenie konta
 • wyrobienie numeru obcokrajowca (numer NIE)

2. Doradztwo w cywilnych postępowaniach międzynarodowych

 • wsparcie prawne i językowe wobec wszelkich władz, organów administracji rządowej i samorządowej, urzędów, osób fizycznych i prawnych
 • negocjowanie umów
 • umowy cywilnoprawne oraz zmiany i rozwiązywanie umów już zawartych
 • umowy najmu
 • obsługa prawna przedsiębiorców
 • pomoc w decyzji co do właściwej formy prawnej dla danej działalności gospodarczej
 • pomoc przy negocjacjach handlowych
 • tworzenie umów wszelkiego typu
 • tworzenie wniosków, pism, podań, odwołań
 • pomoc w kompletowaniu dokumentacji, potrzebnej do otrzymania odszkodowania
 • pomoc w reprezentowaniu osób pokrzywdzonych w wypadkach lub rodzin ofiar wypadków w sprawach sądowych przeciwko sprawcy wypadku
 • sprawy o odszkodowanie na pokrycie kosztów leczenia oraz rehabilitacji, poniesionych przez poszkodowanego i jego rodzinę
 • odszkodowania za śmierć bliskiej osoby w wypadku
 • odszkodowania po wypadku w drodze do i z pracy
 • odszkodowania za błędy w sztuce lekarskiej
 • sprawy dotyczące szkód na mieniu
 • stwierdzenie nabycia spadku oraz oświadczenia w sprawie przyjęcia lub odrzucenia spadku (Europejskie Postępowania Spadkowe)
 • sprawy odnośnie podziału spadku
 • sprawy o wydziedziczenie lub uznanie za niegodnego dziedziczenia